Vad är dagsböter?

Dagsböter

Dagsböter är en typ av påföljd – straff – man kan dömas till om man begår ett brott. Dvs att man bryter mot lagen. Dagsböter är en lindrig påföljd i jämförelse med att t. ex dömas till fängelse som är en annan påföljd.

Dagsböter består av två delar. För det första ett visst antal böter som man tilldöms att betala. Och för det andra ett visst bötesbelopp baserat på den dömdes inkomst..

Exempel: Låt säga att Dag har dömts för ringa stöld. Domstolen bestämmer att påföljden ska bli dagsböter. Man bestämmer då antalet böter till 50 stycken och att varje dagsbot ska vara 100 kr. Dvs dagsböter 50 à 100 kr. 50 x 100 = 5000 kr. Alltså blir böterna 5000 kr.

Antalet böter man döms till beror på flera faktorer. Bl a vad straffskalan säger avseende det brott man döms för, om man är dömd tidigare, om det finns förmildrande eller försvårande omständigheter, vilken typ av brott mm. Lägst antal dagsböter i Sverige är 30 och det högsta antalet är 150.

Beloppet för varje böter bestäms beroende på den dömdes ekonomiska förhållanden. Har man t. ex en mycket låg inkomst eller ingen inkomst alls blir det normalt 50 kr per bot. Har man en högre inkomst blir varje bot högre.

Exempel: Magdalena döms för skadegörelse. Domstolen bestämmer antalet böter till 80 stycken. Magdalena har en god inkomst. Hon tjänar 35 000 kr per månad. Varje bot bestäms till 250 kr styck. Magdalena ska alltså betala 80 x 250 kr = 20 000 kr.

Dagsböter är inte penningböter

Penningböter och dagsböter är inte samma sak. Penningböter är böter med en fast summa som utdelas vid enklare brott eller förseelser som t. ex vissa trafikbrott såsom fortkörning. Medans dagsböter enligt ovan alltså är inkomstberoende.

Dagsböter i kombination med annan påföljd

Relativt ofta kommer domstolen fram till att böter inte ensamt är en tillräcklig påföljd för det brott man döms för. Då kan dagsböter dömas ut tillsammans med en annan påföljd.

Inte ovanligt är att man t ex döms till ett antal böter i förening med villkorlig dom eller samhällstjänst.

Olika brott som kan ge dagsböter